Orienteringsmøte og rekruttering

Skrevet av: ANFAdmin
Dato: 11.02.2013

ANf gjennomførte et orienteringsmøte og la fram en rekrutteringsmodell i Aure Arena torsdag 7. februar

image

30 fremmøtte fikk en orientering om ANf sine hovedarbeidsoppgaver fremover.

Til slutt ble det fremlagt en mulig modell for rekruttering av personell både for næring og det offentlige. Modellen er tidligere fremlagt for Rådmannen med sin stab og torsdagen for næringslivet. ANf jobber videre med å gjennomføre prosjektet.