Marin Arena - Møteplass

Skrevet av: ANFAdmin
Dato: 28.02.2013

Invitasjon til møteplass Marin Arena Nordmøre

image

Marin Arena er utvikling og drift av en åpen møteplass der aktører fra næring, forskning, forvaltning, virkemiddelapparat, leverandør- og serviceindustri og andre interesserte blir invitert til faglige innlegg innenfor relevante og aktuelle tema innen Marin sektor.

Det tas sikte på å arrangere 4 møter pr. år. Sted for møtene rulleres blant aktørene (Averøy, Kristiansund, Aure og Smøla). Bedriftsbesøk vil kunne inngå som en del av møtene.

Aktører: Næringsforeningene i Averøy, Aure, Kristiansund og Smøla, næringsliv, Møreforsking Marin, VRI-programmet i M&R, Innovasjon Norge og M&R Fylkeskommune.

Målsetting: Økt verdiskapning/næringsutvikling innenfor marin sektor på Nordmøre gjennom å:

·        Skape kommunikasjon og bygge nettverk og relasjoner mellom deltakerne.
·        Synliggjøre næringen og de ulike aktørene internt i Marin sektor/næring og blant publikum generelt.
·        Løfte fram og ta opp aktuelle tema.