Vellykket møte i Knudzonlunden

Skrevet av: ANFAdmin
Dato: 18.03.2013

Marin Arena gjennomførte et vellykket arrangement i Knudzonlunden 6. mars 2013

Marin Arena Nordmøre arrangerte et åpent møte med tema " Marin Næringsutvikling på Nordmøre". ca 60 deltagere møtte, og fikk servert Baccalao ved ankomst Knudzonlunden.

Ellen Engdahl innledet før Odd W. Williamsen holdt et foredrag om "Klippfisk:Verdiskapning gjennom 300 år". Trude Olafsen fra SINTEF Fiskeri og havbruk hadde tatt turen for å presentere "Verdiskapning basert på produktive hav i 2050". Inspirerende og utfordrende å se hvilke muligheter Marin sektor har fremover.

Jorulv Søbstad som er fabrikksjef på Skretting Averøy og Stavanger hadde en bedriftspresentasjon av Skretting slik bedriften fremstår i dag etter utbyggingen. Til slutt holdt Pål Farstad et innlegg om "Hva må gjøres i regionen for å imøtekomme forventningene om en femdobling av havbruksproduksjonen frem mot 2050".

Møtet ble godt mottatt blandt de fremmøtte, og Marine Arena skal gjennomføre tre møteplasser til i 2013.

Vel blåst!