iAure

Bolystsøknad på vegne av Aure kommune ble levert inn 8. mars. Nå er det bare å krysse fingrene.

Hvert år utlyser Kommunal- og regionaldepartementet Bolystmidler. 20 13 er siste året, og KRD har satt av 35 MNOK som skal tildeles.

ANf har i samarbeid med administrasjonen i Aure kommune ved Tove Maridal Monsø og Jon Inge Sirum, utarbeidet søknaden. iAure er hovedprosjektet der i-en står for inkluderende og innovativ. Prosjektet består av tre delprosjekter.

  1. Rekruttering

rekruttering

 

2. Roots

roots

 

3. Integrering

integrering

Prosjektet er omfattende og har en total kostnadsramme inklusive egeninnsats på 12 MNOK. Søkebeløpet er på kr 6 MNOK fordelt slik:

finansiering