ANF

950 57 480

post@aureforum.no


Meny

Årets bedrift i Aure

 

STATUTTER

 

ÅRETS BEDRIFT I AURE

1.            Bakgrunn

Prisen ”Årets Bedrift” i Aure ble opprettet av Nordea og ble første gang delt ut i 1995.

Ansvaret for prisen ble overtatt av Sparebank1 Midt-Norge fom. utdelingen i 2003.

 

2.            Formål

Formålet med prisen er å gi anerkjennelse til bedrifter og andre virksomheter som gjennom sin etablering/aktivitet bidrar til å utvide eller styrke næringslivet i Aure.

Foretaket må være registrert med adresse i Aure kommune.

Det er opp til juryen om prisen skal tildeles hvert år.

 

3.            Kriterier

Juryen skal foreta en helhetsvurdering av kandidatene, herunder bedømme blant annet:

·        næringsvirksomheten i sin alminnelighet (betydning for sysselsetting/bosetting i Aure)

·        god bedriftsøkonomi (resultat/utvikling)

·        spesifikke kritierier (vektlegges av juryen)

o       miljøvennlighet

o       kvinnearbeidsplasser

o       gründervirksomhet

o       ungdomsarbeidsplasser

o       innovasjon

o       internasjonalisering

o       bedriftslederskap

o       kompetansevektlegging

o       service og markedsføring

 

4.            Pris

Prisen skal være et kunstverk utforma av en kunstner i Aure.

Prisen utdeles av Sparebank1 Midt-Norge ved årsmøtet til Aure Næringsforum.

 

5.            Jury

Juryen består av følgende representanter:

·        Aure kommune ved næringskonsulent

·        Aure Næringsforum ved formann og daglig leder

·        Lokalavisa NordVestNytt ved representant i Aure

·        Lokalavisa Søvesten ved representant i Aure

·        Sparebank1 Midt-Norge ved representant i Aure

 

Juryen ledes av Sparebank1 Midt-Norge.

 

6.            Kandidater

Forslag til kandidater kan fremsettes av alle interesserte inkludert jurymedlemmene.

Prisen offentliggjøres i NordVestNytt og Søvesten.

 

7.            Sekretæriat

Juryen sammenkalles av Sparebank1 Midt-Norge.

 

8.            Endring

Eventuelle endringer av disse statuttene vedtas av Sparebank1 Midt-Norge.

 

 


Aure, 26. februrar 2004

 

 

___________________

Sparebank1 Midt-Norge