ANF

950 57 480

post@aureforum.no


Meny

Gründercamp

For første gang ble det i 2006 arrangert ”Gründercamp” i Aure. Dette tiltaket, som for øvrig var det første i sitt slag i Møre og Romsdal, var et samarbeidsprosjekt mellom Aure Barne- og Ungdomskole (ABUS) og ANf.

Gründercampen har som formål å få frem gründere blant elevene ved ABUS.

Arrangementet går over 4 dager og i hovedsak vil det foregå på ABUS. Hensikten er å trene i eller introdusere avgangselevene i "gründertenkning."

For bedriftene som deltar er dette en stor mulighet til å vise seg fram for 10ende-klassingene før de forlater bygda. Håpet er at de ser noe som de ønsker å komme tilbake til.

Avgangselevene blir delt i grupper og en gruppe får "tildelt" en bedrift. Elevene foretar et bedriftsbesøk og etterpå gir bedriften gruppen en oppgave som de skal arbeide med i to dager.
Dag 4 er det presentasjon av gruppeoppgaven og en jury kårer vinneren som er den gruppen som har løst oppgaven på en best mulig måte ut i fra faste kriterier som er fastsatt før arbeidet startet.

Kravet til bedriften er å forberede en oppgave så realistisk som mulig, avse ressurser til å ta seg av ungdommene 1.
dag, samt være mentor et par timer dag 2 eller 3.

Før gründercampen igangsettes vil skolen og bedriftene sammen utarbeide oppgaven som elevene skal arbeide med.

Program:

1. Bedriften og skolen utarbeider oppgaver til elevene
2. Elevene foretar bedriftsbesøk, dag 1
3. Elevene arbeider med oppgaven, dag 2 og 3
4. Presentasjon av oppgaven kåring av vinnere, dag 4