ANF

950 57 480

post@aureforum.no


Meny

Årets aurgjelding

STATUTTER
 
Å R E T S   A U R G J E L D I N G
 
 
1
 
Prisen ”Årets Aurgjelding” utdeles av Sparebank 1 Midt-Norge i samarbeid med Aure kommune, Aure Næringsforum og kommunens lokalaviser.
Prisen utdeles i juli måned, som et innslag under Aureveka. Prisen ble første gang utdelt i 1996.  
 
2
 
Formålet med prisen er å gi anerkjennelse, berømmelse, påskjønnelse eller på annen måte heder til en person eller lag/organisasjoner i kommunen, som gjennom året har bemerket seg på en positiv måte og gjerne slik at det har gitt Aure omtale ut over kommunens grenser.
Dette kan ha bakgrunn i
-         en heltedåd
-         uvanlig eller uegennyttig hjelp/omsorg for andre
-         ekstraordinær innsats for fellesskapet
-         en kulturinnsats/sportsprestasjon
-         annen positiv handling
 
3
 
Prisen er utformet av en lokal kunstner, og skal gjenspeile prisvinnerens prestasjon/innsats. Prisen utdeles i forbindelse med Aurevekas sentrumsdag.
 
4
 
Lokalavisene sørger for omtale av prisutdelingen og forslag på kandidater fremsettes av lokalavisenes lesere eller publikum for øvrig.
 
5
 
De foreslåtte kandidatene vurderes av en jury som består av representanter fra:
-         Aure kommune
-         Aure Næringsforum
-         Lokalavisa Søvesten
-         Nordvestnytt
-         Sparebank 1 Midt-Norge, avd. Aure (sekretær)
 
Sparebank 1 Midt-Norge avd. Aure sin representant sammenkaller juryen til møter, og er juryformann. Juryens beslutninger er suverene.
 
6
 
Eventuelle endringer av statuttene vedtas av Sparebank 1 Midt-Norge avd. Aure etter drøfting i juryen.